فضایی برای تعامل بیشتر با مربیان ،مشاوران ،کارشناسان مشاوره ، کارشناسان تربیتی و معاونین پرورشی
رئیس گروه مشاوره تربیتی گفت : به منظور تقویت وتوانمندسازی کارشناسان واعضای هسته های مشاوره استان دوره آموزشی اختلالات رفتاری وروشهای اصلاح آن برگزار شد .

پاکدل نیا خاطر نشان کرد :دراین دوره که باحضور ۳۵ نفراز اعضای هسته های مشاوره برگزار شدمشاوران با تکنیک ها  وروش ها ی اصلاح اختلالات آشنا شدند .

وی افزود : در این دوره جهت آشنایی بیشتر همکاران کتاب فنون شناخت در مانی به همراه لوح فشرده اهدا شد. 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه مشاوره استان  | 

 در این همایش سجادی معاونت پرورشی اداره کل آموزش  و پرورش استان مرکزی در مورد تربیت و نقش تربیتی عوامل اجرایی مدرسه صحبت کرد وبیان داشت در اثر ارتباط متقابل این نقش هاست که جریان تربیت در مدرسه رهبری می شود وهمه پرسنل مدرسه می بایست نقش تربیتی خود را به خوبی ایفا نمایند تا فرایند تربیت اتفاق بیافتد.

 وی خاطر نشان کرد: مدیریت روابط انسانی یکی از وظایف مدیر مدرسه است و مدیر باید با دانش آموزان، معلمان، کارکنان و اولیا روابط انسانی مطلوب و هدایت شده ای داشته باشد و این خود مستلزم داشتن مهارت های خاص است.

سجادی افزود: هدف کلی فرایند مشاوره یاری رساندن است و ایجاد یک رابطه مطلوب، هسته ی اصلی کار محسوب می شود.

پاکدل نیا رییس گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان در مورد اجرای این طرح بیان کرد: این طرح در دوره ابتدایی اجرا می شود که از هر مدرسه یک نفر به عنوان رابط انتخاب شده است  وهدف آن -تعمیق فعالیتهای مشاوره در دوره ابتدایی --تسهیل خدمات مشاوره ای در مدارس --استفاده از ظرفیت وتوان سایر همکاران در ارایه خدمات مشاوره ای است

وی فزود:دراین طرح اهم وظایف رابطان شامل: -راهنمایی گروهی دانش آموزان در خصوص آداب ومهارتهای زندگی --ارائه راهنمایی وآموزش به والدین --شناسایی دانش آموزان در معرض خطر ونیازمند به خدمات مشاوره ای است.

وی خاطر نشان کرد:هدف کلی راهنمایی ومشاوره این است که به فرد برای خود یابی ورسیدن به درجات بالاتری از کمال ومعرفت وآگاهی کمک کند .لذا معلمان در همه ی سطوح ودوره ها می توانندراهنمای زندگی دانش آموزان باشند .به جرأت می توان گفت هیچ رابطه ی انسانی از لحاظ صداقت ـصمیمیت وقدرت سازگاری قابل مقایسه با رابطه ی معلم -شاگردی نیست.

در این همایش که ۲۵۰ نفر از رابطان هسته های مشاوره مناطق استان در دوره ابتدایی  حضور داشتند موضوع اختلالات یادگیری وشیوه های شناسایی دانش آموزان با حضور خانم صاحب الزمانی کارشناس مرکز اختلات یادگیری مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه مشاوره استان  | 

به گزارش روابط عمومی ناحیه 2 اراک چهارمین همایش علمی آموزشی مربیان و معاونین پرورشی ناحیه 2 اراک و منطقه خنداب ، فراهان و سربند روز سه شنبه 28 دی در سالن نمونه اطهر تحت عنوان تحقق شاخص ها و راهکارهای تربیت دینی در مدارس و تشکیل کارگروههای مربوطه تشکیل گردید .


در این همایش ابتدا معاون پرورشی ناحیه 2 ضمن اشاره به اهم مناسبتهای سیاسی و اجتماعی اربعین حسینی ودهه مبارک فجر نکاتی را پیرامون اجرای هرچه باشکوهتر مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری ارائه نمودند . در ادامه این مراسم بعد از تبیین شاخص های تربیتی توسط کارشناس مشاوره ناحیه 2 ، کارگروههای 17 گانه مربیان و معاونین به مدت 90 دقیقه تشکیل گردید
+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه مشاوره استان  | 

گردهمایی معاونان ومربیان پرورشی درخصوص فعالیتهای پرورشی برگزارشد.به گزارش روابط عمومی این جلسه باحضورحداکثری مربیان ومعاونان پرورشی درسالن جلسات اداره آموزش وپرورش برگزارگردید

یاقوتی معاون پرورشی وتربیت بدنی ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان درجلسه درنظرگرفتن شاخص هادرآموزش وپرورش واهمیت دادن به برگزاری مسابقات فرهنگی راتأکید نمود.مولوی مدیرآموزش وپرورش شازنددرخصوص تشکیل  مجتمع ها درآموزش وپرورش گفت مجتمع هابرای تسهیل درامرآموزش ایجاد گردیده اندوبیان داشت که معاونین پرورشی بایدنظارت برفعالیتهای مجموعه های خودداشته باشند.ایشان درخصوص نزدیکی ایام دهه فجراین ایام رافرصتی مناسب برای مربیان پرورشی دانست تابتواننددانش آموزان راباچگونگی پیروزی انقلاب اسلامی دراین دهه آشناکنندوبرنامه های مناسبی رابرای نسل چهارم انقلاب جهت آشناشدن بامسائل انقلاب درنظربگیرند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه مشاوره استان  |