فضایی برای تعامل بیشتر با مربیان ،مشاوران ،کارشناسان مشاوره ، کارشناسان تربیتی و معاونین پرورشی
طرح رابطان هسته های مشاوره در مدارس ابتدایی اجرا می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، به گفته رئیس گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان، با توجه به نقش و اهمیت نشاط و شادابی روانی در شکل گیری شخصیت سالم و متعادل، دانش آموزان دوره ابتدایی، طرح رابطان هسته های مشاوره در مدارس ابتدایی اجرا می گردد.

 پاکدل نیا هدف از اجرای این طرح را تعمیق فعالیت های مشاوره ای در مدارس ابتدایی، تسهیل خدمات مشاوره ای در مدارس ابتدایی و استفاده از ظرفیت و توان سایر همکاران در ارائه خدمات مشاوره ای عنوان کرد.

وی افزود: کمبود وقت و نبود مشاور در مدارس ابتدایی ایجاب می کند که از ظرفیت همکاران واجد شرایط در این زمینه استفاده شود که اهم وظایف رابطان: راهنمایی گروهی دانش آموزان در خصوص آداب و مهارت های زندگی، ارائه راهنمایی و آموزش به والدین، ارائه خدمات مشورتی به کارکنان مدرسه و شناسایی دانش آموزان در معرض خطر و نیازمند به خدمات مشاوره ای و ارجاع آنان به هسته های مشاوره می باشد.

وی در مورد آموزش رابطان هسته های مشاوره گفت: محتوای آموزش آشناسازی رابطان با اهداف طرح و فعالیت های راهنمایی و مشاوره، آشنایی با ویژگی های رشدی دانش آموزان در دوره ابتدایی، آموزش مهارت های زندگی(خودآگاهی، تصمیم گیری روابط بین فردی، ارتباط و ..)، آموزش شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری در دوره ابتدایی، آموزش شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری در دوره ابتدایی، آموزش اولیه چگونگی تشخیص دانش آموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره ذکر کرد که ماهیانه ۴ ساعت آموزش ویژه پیرامون موضوعات مطرح شده خواهند داشت.


+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه مشاوره استان  |